2410530972 Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Λάρισα evrib25@gmail.com